Premie berekenen en/of afsluiten
Goedgekeurde sloten voor tweewielers

Moet ik mijn elektrische fiets ook verzekeren en van een kenteken voorzien?

De wet kent zogenaamde 'fietsen met trapondersteuning'. Deze fietsen vallen niet onder de definitie van een bromfiets en hoeven daarom geen kenteken te krijgen.
Een fiets met trapondersteuning is een gemotoriseerde fiets die niet op eigen kracht kan wegrijden of in beweging blijven. De motor van deze voertuigen 'helpt' de
fietser alleen wanneer de trappers ook daadwerkelijk bewogen worden.

Een enkele elektrische fiets De ANTEC type MARE kan niet via de schouwing, maar alleen via een keuring een kenteken krijgen. Dat komt doordat deze fiets met hulpmotor geen typegoedkeuring
heeft.  
 

Verzekeringsplicht elobikes is vervallen.

Volgens de Wegenverkeerswet is de elobike een gewone fiets, welke binnen de dekking van een persoonlijke Aansprakelijkheidverzekering valt. Maar op grond van
de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) valt het rijwiel onder het begrip motorrijtuig en moeten daarom verplicht worden verzekerd.

Verzoek tot afschaffing

Minister Donner heeft gehoor gegeven aan het verzoek vanuit o.a. de Fietsbond om deze verzekeringsplicht af te schaffen. Hij maakt gebruik van de mogelijkheid die de
WAM biedt om motorrijtuigen die nauwelijks gevaar opleveren, vrij te stellen van de verzekeringsplicht. Tien jaar ervaring met de elobike heeft uitgewezen dat dit
vervoermiddel tot die categorie behoort. Vanaf 1 oktober 2006 geldt dus geen verzekeringsplicht meer voor de elobike.

Nog steeds motorrijtuig

De elobike zal overigens wel onder de definitie van motorrijtuig in de WAM blijven vallen. Dit betekent dat de schade aan of veroorzaakt door een elobike niet onder de
dekking van een Particuliere Aansprakelijkheidsverzekering (AVP) valt, omdat deze motorrijtuigen
uitsluit.

Dekking

AVP-verzekeraars kunnen in overweging nemen hun polisvoorwaarden aan te passen, zodat elobikes na de afschaffing van de verzekeringsplicht wel onder de
AVP-dekking vallen. Zolang bezitters van elobikes nog niet van hun verzekeraar hebben vernomen dat de fiets onder de dekking van een AVP valt, doen ze er goed aan
deze alsnog apart te verzekeren.

 

 

 

 

 

 

Bromfiets
Fiets