INBOEDELWAARDEMETER
Via bovenstaande link kunt u de waarde van uw inboedel berekenen.  Print de pagina en vul deze in en stuur of fax het formulier naar ons toe.
Voor het inlezen van PDF (PDF document) bestanden heeft u Adobe Reader nodig.  Klik op het icoontje om de gratis Adobe Reader te downloaden.

Toelichting inboedelmeterwaardemeter

Algemeen

De inboedelmeter is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de waarde van een inboedel vast te stellen, met name voor het geval u een inboedelverzekering wilt afsluiten of wilt wijzigen.

Als u de verzekerde som van uw inboedel vaststelt op basis van deze meter krijgt u een garantie tegen onderverzekering van de verzekeringsmaatsschappij.

Netto maandinkomen huishouden

Hieronder wordt verstaan: het totale netto maandinkomen van alle personen die tot het huishouden behoren. Het inkomen kan bestaan uit loon, salaris, inkomen uit eigen bedrijf, pensioen, ontvangen alimentatie, AOW of andere sociale uitkeringen. Rente en inkomsten uit beleggingen worden niet meegerekend

WOZ-waarde woning

Dit is de economische waarde van uw woning zoals deze is vastgesteld door de gemeente waarin u woont. De WOZ-waarde (peildatum januari 1999) van uw koop- of huurwoning is te vinden in de aanslag voor de Onroerend Zaakbelasting (OZB) Voor eigenhuisbezitters is de WOZ-waarde ook de waarde waarop het huurwaardeforfait voor de inkomstenbelasting wordt gebaseerd. De Inboedelwaardemeter is niet bruikbaar voor woningen met een hogere WOZ-waarde dan € 400.000,-

Huurdersbelang

Onder huurdersbelang worden alle veranderingen en verbeteringen aan de woning verstaan die door u als bewoner voor eigen rekening zijn aangebracht. Hieronder vallen o.a. verbeteringen aan c.v., keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, parket- en tegelvloeren, schuurtjes, en schuttingen.

Audiovisuele- en computer apparatuur

Hieronder vallen:

  • alle beeld-, geluids, ontvang- en zendapparatuur;
  • alle soorten computerapparatuur (incl spelcomputers);
  • alle bij bovenstaande apparatuur behorende randapparatuur;
  • alle geluids-, beeld-, en informatiedragers (bijv. CD's, diskettes, CD-Rom's).
Lijfsieraden

Dit zijn sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam gedragen te worden en die geheel of ten dele bestaan uit edel- of ander materiaal, gesteente, mineraal, parels,  (bloed)koraal of andere dergelijke materialen.

Bijzondere bezittingen

Hieronder worden waardevolle bijzondere bezittingen verstaan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  • verzamelingen;
  • antiek;
  • kunst;
  • muziekinstrumenten.

 

Print deze pagina
test
Top