Premie berekenen en afsluiten voor Pakket Particulier

Inboedelverzekering                 

Woonhuisverzekering

Aansprakelijkheid Particulieren

 

                  

Klik hier om de premie te berekenen en/of af te sluiten

 

 

 

 

Inboedelverzekering 

 

Alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van verzekeringnemer en zijn gezin.

 

De verzekerde risico's op een extra uitgebreide inboedelverzekering zijn: brand w.o. schroeien, smelten en zengen, blikseminslag, inductie (stroomschade van buiten in elektrische apparatuur), storm, diefstal, koelschade, vandalisme en relletjes, diverse waterschades, schade door aanrijding van het gebouw, alsmede tot 10% van het verzekerd bedrag na een gedekte schadevergoeding van schade aan tuin, huurdersbelang, opsporen defect van waterschade, kosten vervangend woonverblijf, opruimingskosten, bereddings- en expertisekosten.

Onder de rubriek huurdersbelang is schade aan terreinafscheidingen als gevolg van storm meeverzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor inboedel, tenzij een

hoger bedrag is verzekerd, onder aftrek van een eigen risico van € 110,-. 

Garantie tegen onderverzekering als het verzekerde bedrag is vastgesteld d.m.v. de inboedelmeter. 
Als uw woning is voorzien van een goedgekeurd elektronisch beveiligingssysteem en daarbij een Politiekeurmerk 
Veilig Wonen is afgegeven ontvangt u korting op de premie.
Afsluiten alleen inboedel verzekering
Ga naar inboedelwaardemeter

Afsluiten alleen woonhuis verzekering

Woonhuisverzekering

 

De verzekerde risico’s van een woonhuisverzekering inclusief glas zijn: brand, storm, diverse waterschades, schade door onverwacht van buitenkomende onheilen, glasschade, alsmede tot 10% van het verzekerd bedrag na een gedekte schadevergoeding van: schade aan tuin, huurderving, opsporen defect van waterschade, opruimingskosten, bereddingskosten en expertisekosten.

 

De verzekerde waarde van uw woonhuis is de herbouwwaarde van het huis, dit kunt u berekenen met de herbouw-
waardemeter.

Ga naar herbouwwaardemeter

Afsluiten alleen aansprakelijkheids verzekering

 Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

 

Standaard is verzekerd vrijwel alle denkbare schade die u als particulier aan een ander toebrengt en waarvoor u ook aansprakelijk bent. Wereldwijd. Schade aan goederen, maar ook letselschade. Directe en indirecte schade. En niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw partner, uw kinderen, eventueel andere inwonenden en uw huispersoneel tijdens hun werk.
Er is een aantal situaties die niet binnen de gewone dekking vallen. Voor een kleine toeslag kunt u die desgewenst meeverzekeren. Zo is er een aparte aanvullende dekking dekking voor kinderoppas, voor dierenoppas, voor betaald klussen en privé-verhuur van uw tweede woning.
 
 
test
top